املاک ماکان
فروش - ویلا و خانه - مسکونی - ماسال
قیمت کل : 900,000 تومان
تاریخ ثبت : 1397/11/10
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : تومان
تاریخ ثبت : 1397/12/18
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : تومان
تاریخ ثبت : 1397/12/18
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : 616,000,000 تومان
تاریخ ثبت : 1397/12/21
فروش - زمین - مسکونی-ویلا - ماسال
قیمت کل : 616,000,000 تومان
تاریخ ثبت : 1397/12/21
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : 616,000,000 تومان
تاریخ ثبت : 1397/12/21
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : 1,530 تومان
تاریخ ثبت : 1397/12/21
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : 2,227,500,000 تومان
تاریخ ثبت : 1397/12/21
فروش - ویلا و خانه - مسکونی-ویلا - ماسال
قیمت کل : 500,000,000 تومان
تاریخ ثبت : 1397/12/24
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : تومان
تاریخ ثبت : 1398/01/05
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : تومان
تاریخ ثبت : 1398/01/06
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : تومان
تاریخ ثبت : 1398/01/10
رهن و اجاره - ویلا و خانه - اداری - بندرانزلي
قیمت کل : 456 تومان
تاریخ ثبت : 1398/01/11
فروش - زمین - - ماسال
قیمت کل : 910,000,000 تومان
تاریخ ثبت : 1398/08/10
فروش - زمین - مسکونی-کوهپایه - ماسال
قیمت کل : 1,143,000,000 تومان
تاریخ ثبت : 1398/08/10
1 2